Dojazd

   STOWARZYSZENIE   RODZIN  ABSTYNENCKICH    ” TANGO „
Pomoc  osobom  uzależnionym,   współuzależnionym , rodzinom
                                                   oraz dzieciom   .  
                               w Białymstoku     ul. Radzymińska 16
                                               tel.   510 141 903   .