Certyfikat

005

Stowarzyszenie  Rodzin  Abstynenckich  ” TANGO  „

otrzymało
Certyfikat organizacji prowadzącej działania zgodne ze
Standardami Stowarzyszeń Abstynenckich

 

               Co oznacza ,  iż  Krajowa Rada Związków i

Stowarzyszeń    Abstynenckich  wraz z  Państwową Agencją

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   potwierdza

pozytywny wynik certyfikacji w procesie  wdrażania standardów   i

stwierdza ,  że organizacja działa zgodnie ze Standardami

Stowarzyszeń Abstynenckich

określonymi na lata 2016  –  2021 . 

                                                                                           Warszawa 11.01.2016 rok.