Kontakt

telefon  795 000 765 ,   510 141 903  

e-mail: tangoradz16@gmail.com   

   Prezes   Stowarzyszenia  Rodzin  Abstynenckich 

                                   ” TANGO  „

 Artur Dobrogowski   -

 tel  .  795 000 765 , 510 141 903