Zarząd Stowarzyszenia

  • Prezes  –    Artur  Dobrogowski -   tel.  795 000 765 , 510 141 903

  • Skarbnik  –       Edyta Kazberuk

  • Sekretarz –           Beata Dobrogowska